top of page
DSC_0055.jpg

איזון חיים BAT

ליאת אמיתי - איזון חיים BAT

מהי שיטת 'איזון חיים'

יזון חיים' היא שיטת גוף נפש מתחום רפואת התדרים, העובדת במקביל על הגוף הפיזי, שדות ההילה השונים, גופים עדינים ועל הרובד הרגשי נפשי.


'איזון חיים' היא שיטה עוקפת מוח, כלומר, עוקפת את החלק המנטאלי והולכת ישירות לתת מודע ובאופן זה מאתרת חוסר איזון נפשי ופיזי ומנתבת את המטפל ישירות לשורש הבעיה. היא נוגעת בכל תחומי החיים, ממחלות פיזיות ועד לקשיים נפשיים , רגשיים, מועקות, קושי בהחלטות, מצבי חולי, כאבים, קשיי למידה ועוד. 

'איזון חיים' מיועדת לכל מי שמוכן ורוצה לייצר שינוי בחייו, לשנות דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות, שיפור הבריאות המנטאלית והפיזיולוגית ובכך לשפר את איכות חייו...

"יש צורך גם באמונה וגם בספק, לא כניגודים אלא כמשלימים זה את זה,

כדאי לקחת אותנו מעבר לפינה הבלתי מוכרת" (לילאן סמית)

כיצד מתנהל טיפול 'איזון חיים'?

 

  • בדרך כלל המטופל מגיע ואני מבררת איתו במה הוא היה רוצה לטפל. קצת שואלת שאלות רקע - מאיפה הגיע, מצב משפחתי, מצב בריאותי, פרטים אישיים ובעיקר במה הוא רוצה לטפל. לפעמים מגיעים אנשים פשוט כי קיבלו קריאה פנימית לבוא לטיפול.

  • אחרי שאדם מספר או לא מספר במה הוא רוצה לטפל, הוא נשכב על מיטת הטיפולים )הטיפול הוא בלבוש מלא( ואני מתחילה בעזרת בדיקת שריר לבדוק מהו סיפור הדרך של הגוף שלו. כלומר, במה רוצה הגוף שלו לטפל בכדי להתאזן.

  • לפעמים אדם בא עם בעיה מסוימת כמו כאב גב אך הגוף לא יקח אותנו אל המובן מאילו כמו מערכת שרירים או שלד אלא למקום שעל פניו אין לו קשר למשל: מערכת עיכול . אני בודקת מה סיפור הדרך ומתחילה להכניס את הנקודות אחת אחת לתוך הכתר, שהוא ה enter = שלנו והסימן לגוף ש"הנה אנחנו מבצעים מה שהנחה " . בשיטת איזון חיים אנחנו מתייחסים אל הגוף כאל ביו מחשב.

  • כל עדיפות שתצא נאזן עם שני כרטיסים מגנטיים שכל אחד מהם מחזיק תדר שונה, בעזרת הילינג מטכנולוגיית הוורטקס בשיטת 'איזון חיים'.

  • באחת העדיפויות תעלה לנו עדיפות רגשית ,כלומר הגוף יבקש העמקה באותה נקודה והאני העליון יכוון אותנו דרך מילים שנוציא מתוך רשימות למצוא סיפור )זיכרון חיים( שיושב וחוסם את הגוף מלפעול בצורה מיטבית.

  • אחרי שנאתר את הסיפור ונבין מה מחליש אנרגטית בזיכרון הסיפור , ניגש לאיזון הרגשי הבנוי משאלות , עבודה עם דמיון ו משלב בו זמנית עבודה אנרגטית עם כלי וורטקס למיניהם.

  • הטיפול הרגשי יוצר שחרור של הרגשות החוסמים, בדרך כלל עם שינוי זוית ראייה או תפיסה כלפי אותו זיכרון וסיפור שזכרנו. האדם ימשיך לזכור אותו אך לא ירגיש שנושא את המטען הרגשי הכבד שהחזיק שם בעבר. בעתיד כשייתקל במצבים דמים, יגיב טוב יותר ובאופן רצוי עם הסיטואציה.

  • בסיום כל עדיפות אני דואגת לבצע תהליך ניקוי רעלים אנרגטיים מהגוף. בסיום כל העדיפויות שהגוף מביא לנו בזמן הטיפול, בעזרת תהליך הנשרא 'אינטגרציה', אני מטמיעה את השינוי האנרגטי בכל הגופים של המטופל, הגוף הפיזי והג ופים האנרגטיים שלו, כך שהשינוי מוטמע בכל הרובדים.

  • אבדוק המלצות לאחר טיפול – שיסייעו למטופל להעמיק את השינוי הרצוי לו בחייו ויביאו אותו , בהמשך לטיפול, לרווחה מיטבית.

מזמינה אתכם למצוא מרפא במדבר.

ליאת אמיתי 052-3393319

bottom of page